Jogi nyilatkozat
A honlap megtekintésével, használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

A honlap szerkezetének, külalakjának, tartalmának jogaival A Környezetbarát Közlekedésért Alapítvány rendelkezik, ezek egészét vagy részét üzleti, kereskedelmi célbóli felhasználásra – kivéve a szabad felhasználás céljából történő személyes használatot -, reprodukálására, terjesztésére, átdolgozására csak A Környezetbarát Közlekedésért Alapítvány (a továbbiakban Üzemeltető) előzetes írásbeli egyeztetését követően van mód. Az Üzemeltető – annak figyelembevételével, hogy minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy a honlapon fellelhető tartalom feltöltésekor pontos legyen – a honlapon megjelenő információkért szavatosságot nem vállal, valamint fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor azon változtatásokat, javításokat eszközöljön. A weboldal tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak - kivéve, ha ezt az Üzemeltető külön nem jelzi -, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az Üzemeltetőt semmiféle felelősség nem terheli.

Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Az Üzemeltető bármely a portál használata és szolgáltatásainak igénybevétele során tudomására jutott személyes adatok, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. Törvény rendelkezései szerint kezel. Az Üzemeltető a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személynek nem adja át.


Felhasználási feltételek

A portál használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

A Fórum és esetenként egyéb az oldalon elérhető A Környezetbarát Közlekedésért Alapítvány (a továbbiakban Üzemeltető) által nyújtott szolgáltatások csak az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, azonosító és jelszó használatával vehetők igénybe. A regisztrációhoz egy login név, egy jelszó és egy e-mail cím megadása szükséges. A weboldalon a Fórum és egyéb hozzászólási lehetőséget adó rovatának használata az alábbiak figyelembevétele mellett történhet.

A weboldal Fórum és egyéb hozzászólási lehetőséget adó rovatában, valamint a weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot különösen a környezetvédelemmel kapcsolatba nem hozható témák, vagy jogsértő hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésére, valamint a regisztráció előzetes értesítés és indoklás nélküli megszűntetésére.